Tietoja palvelusta ja käyttöehdot

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

topi-työssäoppimisen päiväkirjan tarjoaa Whitestone Oy.

Palvelun käytön hinta

Palvelu vaatii rekisteröitymisen, jonkun palveluun liittyneen oppilaitoksen käyttäjänä. Oppilaitoksen hinnoittelusta lisätietoa osoitteessa topiapp.fi. Palveluun rekisteröinti sekä PIN koodin vaihtaminen tapahtuu palvelusta käyttäjälle lähtevällä SMS viestillä, josta veloitetaan oppilaitosta. Myös tästä veloituksesta tiedot osoitteessa topiapp.fi. Päiväkirjamerkintöjen tekeminen sovelluksella on maksutonta. Whitestone Oy pidättää kuitenkin oikeuden lisätä palveluun myöhemmin maksullisia toimintoja, joista ilmoitetaan erikseen palvelussa.

Henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä on Whitestone Oy (0645272-9), Äyritie 20, 01510 Vantaa. Puh. 020 741 7520, info@whitestone.fi.

Rekisterin nimi on topi-asiakasrekisteri.

Henkilötietoja kerätään asiakkaan topi-sovelluksella tekemien päiväkirjamerkintöjen hallitsemiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Rekisteriin tallennetaan käyttäjien nimet, puhelinnumerot, opiskelijakortin numero sekä tehtyihin merkintöihin liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa käyttäjän toimenpiteisiin liittyviä logi-tietoja järjestelmän toiminnan kehittämiseksi.

Rekisterin tiedot kerätään topi-sovelluksen käytön yhteydessä.

Yksilön tunnistamisen mahdollistavia rekisteritietoja luovutetaan ainoastaan oppilaitokselle, jonka käyttäjäksi yksilö on rekisteröitynyt. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiselle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteritietoja ei siirretä Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa palvelun käyttämistä palvelimista saattaa kuitenkin sijaita näiden ulkopuolella.

Kaikki rekisterin henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään salatussa muodossa. Pääsy rekisterin tietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Pääsyä tietoihin säännellään käyttöoikeuksilla.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 26 §:n nojalla tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa osoitteeseen:

Whitestone Oy 
Tarkastuspyyntö / Henkilörekisterin tiedot / topi
Äyritie 20 
01510 Vantaa